Met de Multiwave oscillator zijn al mooie resultaten geboekt bij huilbaby's. Zij gaan met de ouder op de stoel tussen de ringen. De mulitwave oscillator gaat aan op een zeer lage stand, want we willen zo zacht mogelijk te werk gaan. Na een tijdje wordt de baby rustig. Er kunnen veel oorzaken zijn bij een baby die veel huilt. Dit is een mogelijkheid om de baby weer in de oorspronkelijke trilling te krijgen. Als er echter andere redenen zijn, zoals iets fysieks, dat nog niet duidelijk is of spanningen binnen het gezin, die het kind voelt, dan zal het huilen zich blijven manifesteren tot er aan de oorzaak wordt gewerkt.

Bij baby's doen wij sessies van maximaal 12 minuten.